Irland, Mat & Dryck

Mat till St Patrick’s Day

Potatis har genom tiderna varit en viktig stapelvara i det irländska köket. Den genererar en rik skörd, lätt att odla i den irländska jorden och näringsrik. I början på 1800-talet levde en tredjedel av alla irländare nästan uteslutande på potatis....