Systembolagets små partier 8 Juli – med bedömning

I släppet Systembolagets små partier 8 Juli är det 24 olika öl som släpps. Av dessa fanns 21 stycken med på provningen och det är mycket bra. Det är till och med riktigt bra saker som släpps och de jag ansåg vara bäst vid provningen av allihopa var 11497  Hanssens...

Pin It on Pinterest

Pilsner.nu